HOME Informatie Educatie Wie is wie Verkoop Bibliotheek Kunst Archeologie Genealogie Voorwerpen Links
BIBLIOTHEEK
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
In de bibliotheek van de historische kring zijn enige honderden boeken te vinden over Loosdrecht, 't Gooi en de provincie Utrecht. Veel van dit materiaal treft u niet aan in de openbare bibliotheek omdat er veel oude exemplaren bij zijn. Ook hebben wij veel boeken over alle mogelijke (historische) onderwerpen zoals bv. porselein, watersport of kleding. De bibliotheek wordt bijgehouden volgens het S.I.S.O-systeem. Tot de collectie behoren unieke werken die u nergens anders aantreft, zoals bv. de Geschiedenis van LOOSDRECHT, door W. Voogsgeerd, oud-hoofd eener school te Nieuw-Loosdrecht, een onuitgegeven werk uit 1928.        In het z.g.  Voogsgeerd-archief bevindt zich een groot aantal oude boeken, waaronder bv. de Bijdragen en mededelingen van het historisch Genootschap, een collectie jaarboekjes Niftarlake, Gedenkboeken, en nog vele anderen. Uit schenkingen kregen wij veel exemplaren, waaronder unieke werken zoals de Chronijcke van Hollant / Seelant ende Utrecht ende haer nabuere Landen,  Dordrecht, uit 1620 en bv. de Geschiedenissen der Vereenigde NEDERLANDEN, Amsterdam 1730. De HKL leent geen boeken uit, maar ter plekke zijn ze door iedereen te raadplegen in overleg met een van de medewerkers.
Bibliotheek