DE BOSBOOMS EN LOOSDRECHT B. de Ligt Een prachtig boekje met 17 reproducties van aquarellen van landgoed Eikenrode              prijs: € 7,50 Het bekende echtpaar Bosboom-Toussaint behoorde tot de vaste gasten van Jan Conrad Hacke (1814-1873), de stichter van de negentiende eeuwse buitenplaats Eiken- rode in Loosdrecht.       Johannes Bosboom (1817-1891) was een bekend schilder, terwijl zijn vrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886) in haar tijd zo mogelijk nog beroemder was als schrijfster van romans als Majoor Frans en Het huis Lauernesse.        Het echtpaar raakte in 1863 bevriend met Hacke, die hun tot aan zijn dood onderdak en steun verleende. Als dank daarvoor schonk Bosboom aan Hacke een portefeuille met zeventien kleine aquarellen van Eikenrode en omgeving. Deze zijn gefotografeerd en exclusief in dit boekje in kleur afgedrukt.        De begeleidende teksten geven informatie over de omgeving en de omstandigheden waarin de aquarellen zijn ontstaan. Ook over het leven van de Bosbooms in Loosdrecht worden we geïnformeerd, onder meer aan de hand van citaten uit hun brieven.   Bestellingen: tel. (035) 582 0326, e-mail: info@hkloosdrecht.nl of schriftelijk: Historische Kring, Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht. Bij verzending per post worden kosten voor porto en verpakking in rekening gebracht.
HOME VERKOOP