Briefwisseling Van Sypesteyn - Voogsgeerd Op het terrein van de voormalige boerderij Sijpesteijn aan de Nieuw-Loosdrechtse- dijk bouwde de Haagse jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn aan het begin van de twintigste eeuw een middeleeuws kasteel.       Uitgangspunt voor deze curieuze onderneming was zijn veronderstelling of overtuiging dat daar het voorvaderlijk kasteel had gestaan. De kinderloze jonkheer meende zo zijn geslacht definitief een plaats in de geschiedenis te geven en de presentie daarvan ook voor de toekomst veilig te stellen.        Oriënterende bezoeken aan Loosdrecht in 1898 en 1899 bleven daar niet onopgemerkt. Op 26 juli 1899 schreef W. Voogsgeerd, ‘hoofd ener school’ , de jonkheer een brief met het verzoek ‘de eer te mogen hebben  tot een onderhoud in betrekking tot de oude geschiedenis van Nieuw-Loosdrecht (het oude Sijpe), waaromtrent ondergeteekende bezig is geschiedkundige gegevens op te sporen’. Dit was het begin van een langdurige correspondentie en persoonlijke omgang waarin voor het huidige kasteel-museum Sypesteyn ‘de uitvinding van het verleden’ plaats vond. Voor een bevredigende cultuurhistorische plaatsbepaling er van kan het kennisnemen van deze briefwisseling misschien nuttig zijn. De Loosdrechtkunde kan er van profiteren, en voor psychologen en sociologen valt er ook wel wat te scoren. Het amusementsgehalte is vrij hoog, hoewel de heren gewoonlijk heel serieus zijn. Het geheel is 89 bladzijden A4 en wordt door de HKL als paperback uitgegeven. De prijs bedraagt € 12,60 en is te bestellen bij de HKL (exclusief porto). Als tweede mogelijkheid kunt u het ook 'On-line' bestellen bij de drukker. Surf naar www.lulu.com/content/6063534 waar u ook nog eens de extra mogelijkheid heeft het geheel voor 3,70 Euro te downloaden als PDF, zodat u thuis zelf elk woord kunt opzoeken. Bestellingen: tel. (035) 582 4841, e-mail:  john-mol@hetnet.nl of schriftelijk: Historische Kring, Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht; mail: info@hkloosdrecht.nl
HOME VERKOOP