HOME Informatie Educatie Wie is wie Verkoop Bibliotheek Kunst Archeologie Genealogie Voorwerpen Links
EDUCATIE
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
De Historische Kring Loosdrecht is zich bewust van de aandacht van scholen en instellingen voor ons cultureel erfgoed. Er is duidelijk vraag uit het onderwijs aan de culturele instellingen naar materiaal uit de regio voor projecten in de klas of daarbuiten. Zo heeft de HKL in 2010 bijdragen geleverd voor de totstandkoming van een DVD die gebruikt kan worden in het basisonderwijs en uitgegeven is door de Stichting Natuur Buitengewoon. De kring wil graag helpen bij de totstandkoming van meer lesmateriaal. De samenwerking met het Comenius College in Hilversum heeft geresulteerd in een aantal mooie scripties met de onderwerpen:  - Hoe en wanneer zijn de Loosdrechtse plassen ontstaan  - Hoe ging de vervening in zijn werk  - Hoe en waarvan leefde de bevolking in het Loosdrechtse gebied  - Informatie over het technisch beheer van het plassengebied en over natuurbeheer  - Wat is tegenwoordig de invloed van de plassen op de economie en de werkgelegenheid De HKL heeft ook, in navolging van de Canon van Nederland, in eigen beheer een Loosdrechtse canon gemaakt met een  werkboek onder de titel:                                         Loosdrecht. Acht eeuwen rond de Ster                                                                             >>>> lees verder >>>> Ander educatiemateriaal is o.a.: Ter ondersteuning voor verschillende tentoonstellingen zijn de volgende lesbrieven: 1) Oude Ambachten 2) Opgravingen 3) Loosdrechts Porselein                                  “Wie de geschiedenis kent, begrijpt het heden beter!”
Educatie