HOME Informatie Educatie Wie is wie Verkoop Bibliotheek Kunst Archeologie Genealogie Voorwerpen Links
GENEALOGIE
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
In het archief van de HKL zijn vele interessante dingen te vinden, o.a.: - vele honderden foto's van meest Loosdrechters - een (kranten-)knipselarchief gesorteerd op persoonsnamen - een archief van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten - Kopieën van de originele doop-, trouw- en grafboeken van Loosdrecht - Naamregisters op de Loosdrechtse rechterlijke- en notariële archieven - Leerlingenlijsten van de Oud-Loosdrechtse school - Kiezerslijsten van begin deze eeuw - Naamregisters op diverse bronnen of archiefstukken, o.a. het Registre Civique   uit 1811, Verpondingen van 1732, Stoelenboek Sijpekerk, Erfgooiers   Memorialen van het Hof van Holland (1430-1460), enz. - Een overzicht van alle Loosdrechtse families vanaf het begin van de doop-   en trouwboeken, met geboorte- of doopdata. - Een persoonsbladen systeem met veel informatie over Loosdrechters - Diverse genealogieën (o.a.: Streefkerk, Krook, Zeldenrijk, Hennipman, De   Vries, Pos, Schipper, Ekeris, Ploos van Amstel, Barreveld, Kannewerff,   Wingelaar, Van Norden, Vlug en Van Altena) - Inventarissen van de Loosdrechtse archieven in Utrecht (archief Mijnden,   archief van de kerken van Oud- en Nieuw-Loosdrecht) en van het oud-archief   van Loosdrecht aanwezig in het Streekarchief te Hilversum (SAGV). Een aantal van bovengenoemde data zijn ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. We noemen: GRAFSTENEN IN DE SYPEKERK                                          REGISTER VAN DE GRAVEN IN DE SYPEKERK 1645-1650   REGISTER DOOPBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1676-1703     REGISTER TROUWBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1719-1811   REGISTER HUWELIJKEN BS LOOSDRECHT 1811-1934          Aan genealogieën is gemaakt voor verkoop: GENEALOGIE SCHIPPER                                                         
In verkoop hebben we een CD-ROM met alle HKL-periodieken vanaf 1974 tot 2014 in pdf-formaat (geschikt voor Windows of Mac OS-X) en een CD-ROM Genealogie met daarop zeer veel genealogische gegevens.    >>meer info Deze CD's kosten € 12,50 per stuk  (€ 16,00 incl. porto) en zijn bij ons te bestellen: (HKL, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49A, 1231 KM Loosdrecht, tel. 035-5820326 of per e-mail: info@hkloosdrecht.nl) Wij willen u ook attenderen op bestaande Loosdrechtse genealogische gegevens die op het internet te vinden zijn. Niet alleen (fragmenten) van parenteelstaten en stambomen, maar er zijn ook veel andere interessante dingen te vinden die voor Loosdrechtse genealogie van belang zijn. Klik hier om naar deze lijst te gaan. Mocht u hierop aanvullingen hebben, dan houden wij ons aanbevolen voor de juiste URL's. We gaan dan uit van minsten drie generaties uit een familie. Voor verdere genealogische informatie kunt u contact opnemen met:: - F. Brand           e-mail: ferry@hkloosdrecht.nl - H. Zeldenrijk    e-mail: zeldenri@gmail.com
Genealogie