IS MIJN GIFT AFTREKBAAR BINNEN DE INKOMSTENBELASTING AANGIFTE? Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ANBI-organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Doordat de Belastingdienst de Historische Kring Loosdrecht als ANBI erkent, komt de vereniging in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) namelijk alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. De HKL heeft deze beschikking en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor donateurs van een culturele ANBI (de HKL dus) geldt een extra giftenaftrek! Een financieel verslag van onze vereniging kunt u hier downloaden en inzien. De HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49A, 1231 KM Loosdrecht heeft als RSIN of fiscaal nummer: 8076.10.884
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
HOME