Handelingen des Kerckenraets van de Oude  Loosdrecht 1647-1695 Genealogisch onderzoek is en blijft een tijdrovend werk. Naast de basisgegevens, zoals doop-, trouw- en begraafdata is aanvullende informatie meer dan welkom. Alleen: het zoeken naar extra gegevens is soms als het zoeken naar de bekende speld in de hooiberg.... Daarbij komt, dat handschriften uit de 16e en 17e-eeuw niet alleen zeer moeilijk te lezen zijn , maar ook nog eens in het middelnederlands staan. Veel woorden herkennen we niet eens.        HKL-lid Bas de Ligt, tevens redactielid, heeft zich ingespannen om vele documenten en nu ook het oudste deel van de kerkenraadsnotulen van Oud-Loosdrecht te trancsriberen zodat het voor iedereen te lezen is. Tevens heeft hij een verklarende woordenlijst toegevoegd en natuurlijk een naamregister. Het geheel is 92 bladzijden A4 en wordt door de HKL als paperback uitge- geven. De prijs bedraagt € 12,60 en is te bestellen bij de HKL (exclusief porto). Als tweede mogelijkheid kunt u het ook 'On-line' bestellen bij de drukker. Surf naar www.lulu.com/content/2324859 waar u ook nog eens de extra mogelijkheid heeft het geheel voor 4,50 Euro te downloaden als PDF, zodat u thuis zelf elk woord kunt opzoeken.
HOME VERKOOP