HOME Informatie Educatie Wie is wie Verkoop Bibliotheek Kunst Archeologie Genealogie Voorwerpen Links
INFORMATIE
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
De Loosdrechtse historische kring ontstond op initiatief  van de stichting Tussen Vecht en Eem, een overkoepelende organisatie die ondermeer het oprichten van historische verenigingen nastreeft. De Historische Kring Loosdrecht, kortweg HKL, werd opgericht op 22 september 1972 na twee bijzonder geslaagde z.g. ‘open dagen’, waar historisch geïnteresseerde personen elkaar ontmoetten. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld en de HKL startte met ongeveer 50 leden.  Momenteel zijn er circa 590 leden. Een buitengewoon goed resultaat voor de ruim 8000 inwoners van het Loosdrechtse deel in de gemeente Wijdemeren. Ook de financiën van de HKL ziet er gezond uit.     >>>meer gegevens De vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van Loosdrecht te onderzoeken, te documenteren en bekend te maken. Niet alleen het verre en recente verleden staan in de belangstelling, ook de tegenwoordige tijd krijgt de aandacht. Er wordt o.a. gewerkt op het gebied van archeologie, biologie, kartografie en genealogie, en aan documentatie d.m.v films, foto's, dia's en geluidsopnamen.
Het lidmaatschap van de HKL kost minimaal € 15,00 per jaar. Daarvoor worden een aantal avonden gegeven en krijgt u vier maal per jaar een tijdschrift.     U kunt zich aanmelden met een speciaal formulier of door storting van dit bedrag op rek- nr: NL20ABNA0558164390 t.n.v de Historische Kring Loosdrecht met de vermel- ding: ‘nieuw lid’, of per e-mail naar: info@hkloosdrecht.nl
In het knipselarchief zijn duizenden artikelen aanwezig met betrekking tot Loosdrecht. Ook heeft de Kring een uitgebreide bibliotheek met vele boeken, archivalia en een mooie collectie oude ansichtkaarten. De Historische Kring Loosdrecht werkt ook samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Een stichting die als doelstelling heeft de samenwerking tussen 'School en Omgeving' te bevorderen, om zo te komen tot een grotere kennis van belangstelling en verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving.         Deze stichting ontwikkelt lesmateriaal (de z.g. 'streekreeksen' en 'bronnen-brieven’) en biedt ondersteuning bij de uitvoering van omgevingsonderwijs in de school. De digitale leeromgeving is te zien op: www.omgevingseducatie.nl Zelf ontwikkelt de HKL ook lesmateriaal. Naar aanleiding en ter ondersteuning van tentoonstellingen in het 3-Luik zijn lesbrieven voor de basisschool groepen 6, 7 en 8 te downloaden.

LIDMAATSCHAP

Informatie