KERKGESCHIEDENIS Enige hoofdstukken uit en eeuw Loosdrechtse kerkgeschiedenis 1550 -1650 In dit boekje beschrijft Bas de Ligt, redactielid van de HKL en lid van de TVE- onderzoeksgroep ‘Katholiek & protestant ca. 1550-1750’, hun wedervaren. De periode 1550-1650 was een rumoerige tijd in de Nederlanden, vooral op kerkelijk gebied. In dit stukje kerkgeschiedenis wordt daar gedetailleerd verslag van gedaan. De Vechtstreek was tot omstreeks 1580 nog stevig in de greep van de rooms- katholieke machthebbers. Nadat de Reformatie hier had gezegevierd gingen omstreeks 1610 de hervormden elkaar te lijf in de zogenaamde Bestandstwisten tussen de remonstranten en contraremonstranten. Dit heeft ook in Loosdrecht veel beroering teweeg gebracht. Tijdens de Tachtigjarige oorlog, de tijd van het conflict tussen Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt, ontstond het zogenaamde Twaalfjarig Bestand (1609- 1621). In 1619 werd Oldenbarnevelt terechtgesteld en werd er afgerekend met de remontranten. In deze periode werkten in Loosdrecht drie predikanten die betrokken waren bij de toenmalige kerkelijke beroeringen. In Nieuw-Loosdrecht waren dat Nicolaas Bodecherus en zijn opvolger Theodorus Houtman, in Oud-Loosdrecht preekte intussen Matthias Joannis Hovius. Het geheel is 82 bladzijden A4 en wordt door de HKL als paperback uitgegeven. De prijs bedraagt € 12,60 en is te bestellen bij de HKL (exclusief porto). Als tweede mogelijkheid kunt u het ook 'On-line' bestellen bij de drukker. Surf naar www.lulu.com/content/7759062 waar u ook nog eens de extra mogelijkheid heeft het geheel voor € 3,70 te downloaden als PDF, zodat u thuis zelf elk woord kunt opzoeken.
HOME VERKOOP