HOME Informatie Educatie Wie is wie Verkoop Bibliotheek Kunst Archeologie Genealogie Voorwerpen Links
WIE IS WIE
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
HKL-voorzitter sinds 2008 is Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn. Hij houdt zich o.a. bezig met opgravingen (archeologie) en Loosdrechts porselein.
Trees Lamme, bestuurs- lid. Zij verzorgt het secretariaat. Daarnaast doet zij ook nog de ledenadministratie van de HKL.
Henk Zeldenrijk, bestuurslid. Houdt zich bezig met genealogie. Hij is ook secretaris van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht
Klaus Eckardt, bestuurs- lid. Hij  is onze penning- meester en verzorgt de financiële administratie.
John Mol, erelid tevens oud-bestuurslid. Verzorgt de verkoop van onze publikaties per post of anderszins. Hielp vele jaren op het secretariaat
Lammie van Norden, erelid en oud-bestuurs- lid. Sinds jaar en dag is zij bezig met inventari- seren en ordenen van onze knipselverzame- ling
Jeannette Kuhn, erelid en oud-bestuurslid. Houdt zich bezig met de afdeling kunst, met de redactie van het periodiek en met tentoonstellingen
Bas de Ligt, erelid, zat vele jaren in de redactie van het HKL-periodiek. Vele artikelen van zijn hand zijn in de loop der jaren bij de HKL verschenen
Ferry Brand, erelid. Vele jaren bestuurslid geweest als penning- meester en redacteur. Houdt zich bezig met de genealogie en is tevens HKL 'webmaster'
Ria Groot verzorgt de postverzending van ons blad en helpt bij invoer van de vele gegevens voor het foto-archief
Hans van Os is onze fotograaf. Hij verzorgt en beheert het foto- archief en de verdere media (video en audio).
Jaap Veraar is mede- werker op de afdeling voorwerpen en foto’s. Elk stuk wordt op een kaart beschreven en opgeborgen
Leo Manten houdt het mappenarchief bij en zet zich in voor onze ten- toonstellingen
Gerrit Roelofs verzorgt de restauratie van oude voorwerpen
Rina van Henten helpt Lammie van Norden met de vele krantenknipsels en andere artikelen te ordenen
Tim Timmerman bewerkt en publiceert opgeno- men interviews
Cor Lam is een van de mensen die intervieuws afneemt en bezig is met het digitaal maken van ons archief
Henk van Dijk Is oud- bestuurslid, tevens ere- lid. Hij behoort tot een van onze technische medewerkers.
Annet Scherpel is oud- bestuurslid en houdt zich ‘op afstand’ bezig met educatie
Wie is wie
Arie de Kloet is bestuurs- lid en verzorgt de op- maak van ons tijdschrift, neemt interviews op en helpt bij de digitalisering van ons archief
Bij de Historische Kring is eigenlijk altijd wel wat te doen. In overleg met een van onze medewerkers kunt u als vrijwilliger zelf beslissen waaraan u wilt werken. Wij zoeken nu bijvoorbeeld een enthou- siaste bibliothecaris.
VRIJWILLIGER  Iets voor u? Op elk gebied maken we graag gebruik van uw specifieke kennis!